2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Kurs Operator koparko-ładowarki w Skierniewicach

CEiPM Skierniewice

Uczestnicy kursu podczas zajęć teoretycznych

Od 26 września w Centrum Edukacji i Pracy OHP w Skierniewicach realizowany jest kurs zawodowy „Operator koparko-ładowarki”. Uczestnikami jest młodzież w wieku 18-25 lat, wśród uczestników jest również młodzież z Hufca Pracy 5-23 w Skierniewicach i 5-22 w Łowiczu.

 

Jest to  młodzież nie ucząca się i nie pracująca, która chce podnieść lub nabyć nowe kwalifikacje w celu zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia.

 

Kurs obejmuje 134 godziny zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Po zakończeniu części praktycznej młodzież przystąpi do egzaminu państwowego, który pozwoli im uzyskać uprawnienia w danym zawodzie.

 

Uczestnik kursu podczas zajęć praktycznych

 

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Każdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia (MEN) oraz Świadectwo i Książkę operatora maszyn roboczych z IMBiGS w Warszawie.

 

W trakcie kursu osoby chętne mogą skorzystać ze wsparcia ze strony doradcy zawodowego i pośrednika pracy, w zależności od potrzeb kursantów.

 

Tekst i zdjęcie – specjalista ds. rozwoju zawodowego Ilona Paradowska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400