2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Kurs operatora wózka jezdniowego w Łowiczu

MCK Łowicz

Z Zajęcia praktyczne na placu manewrowym

 

W dniu 17 września rozpoczęły się w Łowiczu pierwsze zajęcia w ramach kursu zawodowego na operatora wózka jezdniowego II WJO. W szkoleniu bierze udział dziesięciu mężczyzn w wieku od 18 do 25 roku życia, w tym ośmiu absolwentów OHP.

 

W trakcie 67 godzin przeznaczonych na realizację programu kursu jego uczestnicy będą zdobywać wiedzę teoretyczną oraz ćwiczyć na placu manewrowym praktyczne umiejętności potrzebne do pracy w ww zawodzie.

 

Zanim to jednak  nastąpi powinni uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu złożonego przed komisją UDT. Składać się on będzie z dwóch części. W pierwszej, tzw. teoretycznej, kursanci muszą udzielić poprawnych odpowiedzi na ok. 15 z  losowo wybranych ponad 200 pytań testowych i uzyskać minimum punktów, by móc zakwalifikować się do drugiej części egzaminu.

 

Kursanci z instruktorem i pośrednikiem pracy

 

Polega ona na praktycznej jeździe wózkiem po placu manewrowym z przemieszczeniem ładunku, czyli palet, z punktu A do Punktu B. Zdobycie pozytywnych ocen z dwóch części egzaminu będzie równoznaczne z uzyskaniem uprawnień operatora wózka jezdniowego, czego życzymy wszystkim uczestnikom naszego kursu.

 

Tekst: Joanna Modelewska

Zdjęcia: Emilia Jastrząbek

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400