2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Nowy Zarząd Rady Młodzieży w Zduńskiej Woli

HP 5-15 Zduńska Wola

Kadra Hufca Pracy oraz młodzież biorąca udział w wyborach do Rady Młodzieży

3 października 2019r. w siedzibie OHP w Zduńskiej Woli odbyły się wybory do Rady Młodzieży Hufca Pracy 5-15 na rok szkolny 2019/2020. W spotkaniu wzięli uczestnicy Hufca Pracy z powiatu łaskiego i zduńskowolskiego, a w  organizację spotkania włączyły się także: Magdalena Niezgodzka – Doradca Zawodowy MCIZ w Sieradzu, Agnieszka Kobiera i Sylwia Tęsiorowska z Młodzieżowego Centrum Kariery w Zduńskiej Woli. Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak powitał przybyłą młodzież, życząc owocnej pracy przy wyborze nowego zarządu.

 

Joanna Siemińska -Opiekun Rady Młodzieży zapoznała uczestników z terminem „Rada Młodzieży”, z celami jej funkcjonowania, zadaniami i strukturą organizacyjną, oraz przedstawiła nowych uczestników OHP.

 

Doradca Zawodowy Agnieszka Kobiera, Pośrednik Pracy Sylwia Tęsiorowska z młodzieżą podczas zabawy integracyjnej „Świnka”

 

W celu integracji wszystkich uczestników Doradcy Zawodowi – Magdalena Niezgodzka i Agnieszka Kobiera  przeprowadzili dla młodzieży zabawy „Drzewo”, „Bezludna wyspa” „Sałatka owocowa” oraz „Świnka”.

 

Doradcy Zawodowi Magdalena Niezgodzka, Agnieszka Kobiera z młodzieżą podczas zabawy 

integracyjnej „Drzewo”

 

Następnie młodzież przystąpiła do wyboru nowego zarządu rady młodzieży. Aż 14 uczestników zgłosiło swoją kandydaturę do zarządu rady, a numer i nazwisko każdego kandydata na konkretną funkcję opiekun Rady zapisał na tablicy. Uczestnicy wypełnione karty do głosowania wrzucili do przygotowanej urny. W tym roku przy wyborze Przewodniczącego oraz Sekretarza nie obyło się bez dogrywki.

 

Wrzucanie do urny wypełnionych kart

 

W drodze demokratycznych wyborów wyłoniono członków nowego zarządu: Przewodniczącą Rady Młodzieży została Emilia Brzezińska, zastępcą Marta Patura, zaś sekretarzem Magdalena Kamola (zdjęcie 09). W skład Klubu Aktywnych weszło 14 uczestników – reprezentantów dwóch powiatów – zduńskowolskiego i łaskiego. Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak członkom nowo wybranego zarządu wręczył „Akt mianowania”, potwierdzający powierzone im funkcje.

 

Głównym zadaniem członków nowego zarządu młodzieżowej rady, jak i Klubu Aktywnych będzie reprezentowanie interesów młodzieży, upowszechnianie idei samorządowych, wspieranie aktywności ludzi młodych, realizacja inicjatyw samorządowych oraz podejmowanie innej działalności ważnej z punktu widzenia młodzieży.

 

Na koniec spotkania Joanna Siemińska – opiekun Rady Młodzieży przedstawiła uczestnikom harmonogram działań do końca roku kalendarzowego, a ze strony młodzieży padła propozycja przeprowadzenia innowacyjnej inicjatywy zewnętrznej.

 

Kadra Hufca Pracy z nowym zarządem Rady Młodzieży. Od lewej: Wychowawcy Hufca Pracy 

Barbara Nowak, Katarzyna Wajman, Przewodnicząca Rady Emilia Brzezińska, Opiekun Rady Joanna Siemińska, V-ce Przewodnicząca Marta Patura, Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak, Sekretarz Rady Młodzieży Magdalena Kamola

 

Spotkanie połączone z wyborami do Rady Młodzieży wpisuje się w harmonogram programu autorskiego Hufca Pracy „Tu jest moje miejsce”, którego głównym celem jest rozwój i ukształtowanie w młodzieży postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej. Ze względu na zbliżające się wybory parlamentarne w Polsce, celem spotkania było także zwrócenie uwagi młodych ludzi na znaczenie wyborów w systemie demokratycznym. Udział w wyborach to jedno z podstawowych praw i obowiązków obywatelskich. To nie tylko sposób selekcji kandydatów, ale też narzędzie kontroli nad osobami pełniącymi ważne funkcje publiczne. W trakcie spotkania młodzież miała okazję przedyskutować, dlaczego tak wielu Polaków nie uczestniczy w wyborach i w jaki sposób można zwiększyć frekwencję wyborczą.

 

Tekst: Joanna Siemińska

Zdjęcia: Barbara Nowak

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400