2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Wkręć się w pomaganie

HP 5-25 Kutno

Uczestnicy zadowoleni z efektów zbiórki

W dniu 04.10.2019 r. uczestnicy 5-25 HP w Kutnie przystąpili do pakowania zgromadzonych nakrętek w ramach akcji „Wkręć się w pomaganie”.

 

Zbieranie nakrętek to jedna  z wielu akcji charytatywno-wolontariackich  polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Młodzież zbiera nakrętki chcąc wesprzeć pana Mariusza Poszwińskiego, który urodził się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Spowodowało ono niedowład czterokończynowy. Schorzenie Pana Mariusza wymaga codziennej rehabilitacji do końca życia, aby utrzymać  to co udało się osiągnąć  do tej pory. Zebrane nakrętki pozwolą również na zakup nowych protez. Nakrętki przekazujemy bezpośrednio do rodziny pana Mariusza.

 

Opis i foto:   Joanna Głogowska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400