2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Reprezentacja młodzieży łódzkich Hufców Pracy podczas uroczystej Inauguracji Roku Szkoleniowego w OHP 2019/2020 w Krakowie

Hufiec Pracy 5-6 w Łodzi, Hufiec Pracy 5-2 w Piotrkowie Trybunalskim

Łódzka Wojewódzka Komendant OHP Pani Barbara Stanisława Günther wraz z młodzieżą Hufców Pracy 5-2 i 5-6 oraz ich Komendantami – Damianem Papiernikiem i Bożeną Pelińską – pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II

 

Przedstawiciele Hufców Pracy 5-2 w Piotrkowie Trybunalskim i 5-6 w Łodzi w dniu 08.10.2019 r. wraz ze swoimi Komendantami oraz Łódzką Wojewódzką Komendant OHP Panią Barbarą Stanisławą Günther wzięli udział w uroczystej Inauguracji Roku Szkoleniowego w OHP w Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" w Krakowie.

 

Reprezentacja Uczestników Hufców Pracy naszego województwa wzięła udział w specjalnej Mszy świętej podkreślającej jedność rodziny OHP. W trakcie jej trwania odbyło się również uroczyste ślubowanie młodzieży rozpoczynającej swoją przygodę i współpracę z OHP.

 

Następnie zgromadzeni w Centrum Goście udali się pod pomnik Świętego Jana Pawła II, gdzie w hołdzie Papieżowi złożono kwiaty - w ten symboliczny sposób honorując ósmą rocznicę jego wyboru na patrona Ochotniczych Hufców Pracy.

 

Komendanci Hufców z reprezentantami młodzieży w trakcie zwiedzania Wawelu

 

W trakcie wizyty młodzież skorzystała również z możliwości zwiedzenia Kaplicy Jana Pawła II oraz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Duże zainteresowanie naszych uczestników Krakowem i jego zabytkami wyjednało im pozwolenie Pani Komendant Wojewódzkiej na poszerzenie programu wyjazdu o zwiedzenie Wawelu, gdzie zobaczyli m.in. Katedrę Wawelską z Kryptą pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, w której spoczywa Marszałek Józef Piłsudski oraz pochowani zostali Lech i Maria Kaczyńscy, a także w której mieści się pamiątkowa tablica z wszystkimi nazwiskami poległych w katastrofie lotniczej w Smoleńsku w kwietniu 2010 r. Nie zabrakło również spaceru po zamkowym dziedzińcu.

 

Widok na Kraków ze wzgórza wawelskiego

 

Udział w Inauguracji Roku Szkoleniowego stanowi dla młodzieży oraz przedstawicieli kadry Ochotniczych Hufców Pracy okazję do wspólnego spotkania, integracji oraz świętowania wydarzeń ważnych dla całej rodziny OHP.

 

Tekst: Bożena Pelińska

Zdjęcia: Damian Papiernik, uczestnicy HP 5-2

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400