2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Szkolne wybory w ramach akcji „Młodzi głosują”

HP 5-15 Zduńska Wola

Uczestnicy biorący udział w akcji „Młodzi głosują”

 

9 października 2019r. uczestnicy Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli z klas pierwszych włączyli się w akcję "Młodzi głosują - Wybory do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej 2019". Akcję zorganizował Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli.

 

Czuwanie nad przebiegiem wyborów przez młodzieżową komisję wyborczą

W szkole utworzona została  młodzieżowa komisja wyborcza, której zadaniem było czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów. Przygotowywane zostały karty wyborcze, na których umieszczone były nazwy rzeczywistych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach powszechnych.  Ogółem w szkole oddanych zostało 230 głosów. Celem akcji ,,Młodzi głosują” było  zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez: umożliwienie młodym udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze; dostarczenie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów; zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej, skierowane do dorosłych wyborców.

 

Młodzi wyborcy podczas głosowania

 

Program „Młodzi głosują” daje młodym ludziom możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i wspólnoty europejskiej. W zduńskowolskiej szkole  taką akcję zorganizowano już po raz trzeci. Poprzednie prawybory odbyły się  w maju, przed wyborami do Europarlamentu.  Uczestnicy Hufca Pracy bardzo chętnie biorą udział w ww. akcji.

 

Tekst: Joanna Siemińska

Zdjęcia: ZSZ nr 1 Zduńska Wola

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400