2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

„Aktywność dobry wybór”

HP 5-6 Łódź

Uczestnicy Hufca przed wejściem na trasę wycieczki

W dniu 09.10.2019r.  młodzież z Hufca 5-6 z Łodzi była na wycieczce w Bochni. Wycieczka była nagrodą dla fryzjerów, którzy brali udział w konkursie „Aktywność dobry wybór”.

 

W ramach konkursu młodzież zajęła I miejsce w etapie wojewódzkim i II miejsce w etapie ogólnopolskim. W nagrodę 6 uczestników było na wycieczce w Warszawie 25.09.2019r. oraz właśnie na wycieczce w Bochni.

 

Zwiedzanie kopalni było nie lada atrakcją. Młodzież spośród 5 dostępnych tras wybrała trasę przyrodniczą. Była to trasa średnio trudna i wymagała pewnego przygotowania kondycyjnego. Zwiedzanie kopalni trwało trzy godziny i młodzież mogła zobaczyć w jak trudnych warunkach pracowali górnicy. W czasie zwiedzania pokazano nam narzędzia oraz urządzenia do wydobywania soli. Kopalnia w Bochni jest najstarszą kopalnią w Polsce, w której wydobywano sól. Obecnie zakończono wydobywanie soli a kopalnia jest miejscem turystycznych i prozdrowotnych wycieczek ( można spędzić tam noc i korzystać z solnych inhalacji).

 

Uczestnicy wycieczki w komorze wypłukującej sól z wyrobiska

 

Dzięki przewodnikowi, który bardzo ciekawie opowiadał o kopalni, jej historii i pracy górników młodzież chce pojechać jeszcze raz do Bochni tym razem na trudniejszą trasę speleologiczną.

 

Tekst: Anita Jaworska

Zdjęcia: Andżelika Czarnecka

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400