2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

HP 5-8 w Muzeum Regionalnym

HP 5-8 Radomsko

Uczestnicy zwiedzający wystawy

W dniu 10 i 15 października 2019 r. grupa uczestników Hufca Pracy 5-8 Radomsko  wybrała się na wycieczkę do Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.

 

Pracownik muzeum przedstawił nam  program wizyty: udział w lekcji muzealnej na temat „Radomsko na starej fotografii” i zwiedzanie wystawy historycznej „Z dziejów miasta Radomska”.

 

Lekcja muzealna była bardzo ciekawa, gdyż uczestnicy mogli zobaczyć na starych fotografiach jak wyglądało Radomsko przed laty. Jak zmieniały się ulice i ich nazwy, kamienice i najcenniejsze zabytki Radomska.

Najcenniejszą dla uczestników lekcją było zwiedzanie wystawy historycznej „Z dziejów miasta Radomska”, która przedstawia ważne wydarzenia z życia miasta, poczynając od pierwszej wzmianki w źródłach pisanych poprzez zjazdy szlachty polskiej, patriotyczną postawę radomszczan w walce narodowowyzwoleńczej, rozwój w dwudziestoleciu międzywojennym, aż do wybuchu II wojny światowej.

Stała wystawa historyczna

Uczestnicy mogli obejrzeć cenne archiwalia, a wśród nich przywileje królewskie, najstarsze dokumenty cechowe, fotografie, druki, listy, pocztówki, mapy oraz muzealia. 

 

Wyjście to wzbogaciło wiedzę młodzieży na temat dziejów i wyglądu  Radomska, które na przestrzeni lat zmieniło się bardzo.

 

Tekst: Ewa Smolarek

Zdjęcia: Monika Kałka-Palarz, Agnieszka Kotarba

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400