2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Pasja, profesja, powołanie – OTK w Skierniewicach

CEIPM Skierniewice, MCK Łowicz

Uczestnicy OTK wraz z dyrektorem CEiPM OHP p. R. Targowskim (pierwszy z prawej)

Pasja, profesja, powołanie  to hasło pod jakim rozpoczął się Ogólnopolski Tydzień Kariery 2019. Przedsięwzięcie zainicjowało w 2009 roku Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP w celu inspirowania inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego, wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

 

Od tego czasu corocznie na gruncie lokalnym w Skierniewicach  tematyce szeroko pojętej kariery zainteresowani przyglądają się wspólnie podczas konferencji organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach przy współudziale innych skierniewickich instytucji : WODN, Kuratorium Oświaty, Biblioteki Pedagogicznej, gospodarza imprezy, czyli Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Sk-ch oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Sk-ch.

 

W tematykę tegorocznego spotkania wprowadziła zebranych gości p. Urszula Bilska z CIiPK, która wraz z rektorem uczelni – p. Danielem Stosem, przywitała zebranych i omówiła  ścieżkę prowadzącą od pasji do zawodu, próbując odpowiedzieć na pytanie zadawane najczęściej doradcom szkolnym i zawodowym, wychowawcom, pośrednikom pracy przez młodych ludzi, czyli :” jak odkryć swoje powołanie?”. Następnie p. Anna Hildebrand- Mrozek z Instytutu Talentów FLASHPOINT w swoim wystąpieniu pt. :”Pasja w pracy – praca z pasją…” kontynuowała wątek szczęścia w pracy, przeprowadzając z zebranymi na auli mini warsztaty, do wykorzystania później na zajęciach z młodzieżą… W przerwie na lunch można było spotkać  się z lokalnymi twórcami-pasjonatami i wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez grafików, rzeźbiarzy, garncarzy, „bibułkarzy” ludowych i w przyjemny sposób  dosłownie pobrudzić sobie ręce. Wszyscy współorganizatorzy skierniewickiego OTK, w tym CEiPM OHP, przy swoich stoiskach  udzielali szczegółowych informacji na temat działalności  jednostek i zachęcali do skorzystania z ofert reprezentowanych przez siebie instytucji.  W drugiej części spotkania przedstawione zostały gościom zagadnienia związane z czynnikami trafnego doboru zawodu/szkoły, prowadzeniem doradztwa zawodowego w szkole oraz rozwojem pasji i profesji z wykorzystaniem międzynarodowych projektów edukacyjnych.

 

Pracownicy CEiPM: (od lewej) Paulina, Joanna, Sylwia

 

Współorganizacja konferencji  przez skierniewicki CEIPM oraz aktywne uczestnictwo pracowników OHP w kolejnym OTK to doskonała okazja do promocji działań naszej instytucji wśród lokalnej społeczności i możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami innych organizacji, instytucji, szkół, czy stowarzyszeń w celu pozyskania nowych uczestników OHP oraz pracodawców oraz podkreślenia roli naszej jednostki jako istotnego partnera na rynku pracy.

 

 

Tekst: Joanna Modelewska – MCK Łowicz

Zdjęcia: Krzysztof Baranowski – MCIZ Sk-ce, Marzena Popińska – CIiPK Sk-ce

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400