2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Sportowa rywalizacja integruje

HP 5-15 Zduńska Wola

Integracja na kręgielni

W dniu 22 października 2019r. roku Hufiec Pracy 5 - 15 w Zduńskiej Woli zorganizował integracyjny turniej gry w kręgle dla nowych uczestników Hufca Pracy z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Otwarcia turnieju dokonała Katarzyna Wajman – Wychowawca Hufca Pracy, która zapoznała młodzież z regulaminem i zasadami gry.

 

Turniej rozgrywał się równocześnie na dwóch torach, a nad prawidłowym przebiegiem gry czuwała Kadra Hufca Pracy. Rozgrywki wzbudziły wiele emocji, ale mimo zróżnicowanego poziomu gry wszystkim dopisywał dobry humor. W przerwie między rywalizacją młodzież rozegrała również partię w bilarda.

 

Walka była bardzo wyrównana i chociaż jak na wstępie zaznaczono, że nie wynik był ważny ale samo spotkanie się i wspólne spędzenie czasu, to jednak wyróżniono trzech najlepszych uczestników, którzy zdobyli największą ilość punktów. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody, a tegorocznym zwycięzcą rozgrywek został Wiktor Białecki.

 

Uczestnicy rozgrywek – Kadra Hufca Pracy z młodzieżą

 

Dzięki uczestnictwu w zajęciach integracyjnych uczniowie mają możliwość bliższego poznania się w sytuacji zabawy, uczą się współdziałania w grupie, wzajemnej tolerancji, poszanowania norm i reguł, uwrażliwiają na potrzeby drugiego człowieka. Stworzenie podczas zajęć atmosfery zaufania, pozwalającej na otwarte mówienie o sobie oraz słuchanie innych pozwala uczniom poczuć się lepiej i bezpieczniej w grupie.

 

Tekst: Joanna Siemińska, Zdjęcia: Barbara Nowak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400