2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Spotkanie z rodzicami w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

MCK Kutno

Od lewej: Agnieszka Mielczarek, Marcin Grzebieniowski, Agnieszka Ryczkowska, Małgorzata Katarzyńska

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, dniu 24.10.2019 roku, doradca zawodowy i pośrednik pracy Młodzieżowego Centrum Kariery, na zaproszenie Pani Agnieszki Ryczkowskiej - Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Zygmunta Balickiego, wzięli udział w spotkaniu z rodzicami uczniów ósmych klas Szkoły Podstawowej w Łaniętach.

 

Celem spotkania, poza promocją Młodzieżowego Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Kutnie oraz Zespołu Szkół nr 4 w Kutnie-Azorach, było ukazanie rodzicom pozytywnych aspektów kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia i płynących z tego tytułu korzyści dla młodego człowieka. W spotkaniu wziął także udział pracownik Powiatowego Urzędu Pracy, Pani Agnieszka Mielczarek, która w czytelny sposób nakreśliła rodzicom sytuacje panującą obecnie na lokalnym rynku pracy.

 

Tekst: Małgorzata Katarzyńska, Marcin Grzebieniowski

Zdjęcie wykonał: Absolwent Zespołu Szkół nr 4 w Kutnie-Azorach

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400