2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Wybory Wojewódzkiej Rady Młodzieży ŁWK OHP

Łódzka WK OHP, Hufiec Pracy 5-1 w Łodzi

Warsztaty integracyjne z doradcami zawodowymi Beatą Zakrzewską i Małgorzatą Hulewicz

W dniu 24 października 2019 r. w Hufcu Pracy 5-1 w Łodzi  odbyło się Wojewódzkie Spotkanie Młodzieży Aktywnej Łódzkiej WK OHP. Podczas spotkania dokonano wyborów Wojewódzkiej Rady Młodzieży ŁWK OHP na rok szkolny 2019/2020.

 

Wybory poprzedziły zajęcia sportowe w Parku Trampolin „Saltos” w Łodzi. Uczestnicy pod nadzorem wykwalifikowanych trenerów „Saltos”  mogli aktywnie spędzić czas wolny, nauczyć się odpowiednich technik skoków oraz właściwego upada, tak aby nie doznać kontuzji. Młodzież mogła także wykonywać akrobacje, skakać do basenu wypełnionego gąbkami, chodzić po linie oraz równoważni.

 

Zajęcia z trenerem w Parku Trampolin „Saltos”

 

Następnie uczestnicy udali się do siedziby Hufca Pracy 5-1 w Łodzi, przy ul. Brzozowej 3, gdzie czekały na nich Pani Beata Zakrzewska – doradca zawodowy MCIZ w Łodzi oraz Pani Małgorzata Hulewicz – doradca zawodowy MCK w Łodzi. Podczas warsztatów integracyjnych uczestnicy-przedstawiciele wszystkich Hufców Pracy z województwa łódzkiego poznali sposoby autoprezentacji. Doradcy zawodowi zadbali aby młodzież poznała siebie, swoje mocne i słabe strony, sposoby funkcjonowania w grupie. Uczestnicy mieli okazję zidentyfikować swoje zdolności komunikacyjne i przywódcze oraz sprawdzić czy potrafią przejmować rolę lidera w grupie.

 

Komisja skrutacyjna w trakcie liczenia głosów

 

Po zakończeniu zajęć integracyjnych zostały przeprowadzone wybory do Wojewódzkiej Rady Młodzieży. Młodzież bardzo odpowiedzialnie przystąpiła do realizacji tego zadania, przy wsparciu specjalistów do spraw kształcenia i wychowania Łódzkiej WK Pani Kingi Gudanis – Tomporowskiej i Pani Anety Gudasz, w tajnym głosowaniu dokonała wyboru Wojewódzkiej Rady Młodzieży.

 

Następnie Komisja Skrutacyjna składająca się z uczestników Spotkania skrupulatnie przeliczyła głosy i ogłosiła wynik wyborów:

·         Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Młodzieży – Andżelika Czarnecka    z Hufca Pracy 5-6 w Łodzi,

·         Zastępca Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Młodzieży – Angelika Grzelak z Hufca Pracy 5-11 w Bełchatowie,

·         Sekretarz Wojewódzkiej Rady Młodzieży – Karol Żurkowski z Hufca Pracy 5-13 w Tomaszowie Mazowieckim

 

Uczestnicy spotkania wybrali także 11 osobowy Wojewódzki Klub Aktywnych. Zgodnie z Kierunkami działalności OHP w zakresie kształcenia i wychowania wraz wytycznymi i zaleceniami do organizacji i nadzoru w roku szkolnym 2019/2020 opiekunem Wojewódzkiej Rady Młodzieży została Pani Anita Jaworska – wychowawca 5-6 HP w Łodzi.

 

Przedstawiciele HP z województwa łódzkiego – uczestnicy Wojewódzkiego Spotkania Młodzieży Aktywnej

 

W czasie, gdy młodzież miała warsztaty integracyjne oraz wybierała Wojewódzką Radę Młodzieży, wychowawcy udali się do pobliskiego Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi potocznie nazywanego „Białą Fabryka”. Muzeum mieści się w budynku dawnej fabryki Ludwika Gayera – pioniera przemysłu włókienniczego  w Łodzi, właściciela pierwszej fabryki włókienniczej o napędzie parowym. W Muzeum kadra wychowawcza miała okazję zobaczyć między innymi kolekcję maszyn i narzędzi włókienniczych, największą w Polsce kolekcję tkanin przemysłowych, oraz kolekcję tkanin zabytkowych obejmującą tekstylia od V wieku do polowy XX stulecia.

 

Wojewódzka Rada Młodzieży ŁWK OHP. Od lewej: Anita Jaworska – wychowawca 5-6 HP w Łodzi, opiekun WRM; Andżelika Czarnecka - Przewodnicząca WRM; Angelika Grzelak – Zastępca Przewodniczącego WRM; Karol Żurkowski – Sekretarz WRM; Kinga Gudanis – Tomporowska – specjalista ds. kształcenia i wychowania ŁWK OHP.

 

Wojewódzki Zjazd Młodzieży Aktywnej zakończył się wspólnym obiadem, gdzie w miłej i przyjemnej atmosferze można było rozmawiać i zacieśniać nowo nawiązane znajomości.

 

Tekst: Kinga Gudanis – Tomporowska

Zdjęcia: Kinga Gudanis – Tomporowska, Aneta Gudasz, Joanna Petrus, Agnieszka Sterlińska

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400