2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej



Wydarzenia

Dary jesieni w Hufcu Pracy 5-23 w Skierniewicach

HP 5-23 Skierniewice

Uczestnicy podczas warsztatów plastycznych Dary Jesieni

Dnia 25 października 2019, uczestnicy Hufca Pracy 5-23 w Skierniewicach wzięli udział w jesiennym konkursie zatytułowanym Dary Jesieni. Wydarzenie to poprzedzone zostało wycieczką  do skierniewickiego parku.

 

Historia Parku sięga XV w., po wzniesieniu pałacu przez arcybiskupa Wojciecha Baranowskiego założono ogród włoski, w którym zostały posadzone dwa tysiące drzew owocowych i dwieście krzewów winnych. W ten sposób powstała szkółka drzew owocowych. Park niegdyś sprawował funkcje ogrodu rezydencjonalnego biskupów gnieźnieńskich. Do XVII wieku królowała tu kompozycja renesansowa, która w późniejszych latach ustąpiła miejsca barokowej. Po dewastacji na przełomie XVIII i XIX wieku park został odbudowany przez Adama Idźkowskiego, nadano mu wówczas romantyczny styl.

 

W 1922 roku skierniewicki park został wpisany do rejestru zabytków. W XX wieku, poprzez rozrastające się drzewa, rozebrano ogrodzenia co przyczyniło się do dalszej dewastacji. Wybuch I wojny światowej doprowadził również do dalszych zniszczeń. Park po gruntownej renowacji oddany został mieszkańcom Skierniewic w 2014.

 

Wyróżnione prace uczestników hufca 5-23

 

Nowi uczestnicy hufca pracy 5-23 mieli okazję po raz pierwszy w życiu zobaczyć skierniewicki park. Celem wycieczki było nie tylko poznanie historii parku i różnorodności gatunkowej drzew ale także zbiór liści dla potrzeb wykorzystania ich w konkursie plastycznym zatytułowanym Dary Jesieni oraz propagowanie aktywności fizycznej na łonie natury.

 

Następnie uczestnicy wspólnie wzięli udział w warsztatach plastycznych podczas których przygotowywali prace na konkurs. Celem warsztatów było nie tylko przygotowanie prac ale również integrowanie młodzieży hufca. Uczestnicy wyróżnionych prac otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

 

Tekst i zdjęcia: Anna Figat, Ilona Broniarek

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400