2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

„Nie dla dyskryminacji” w Bełchatowie

HP 5-11 Bełchatów

Zawodowa krzyżówka

W dniu 24.10.2019r. w Bełchatowie kadra Hufca Pracy 5-11 wraz z uczestnikami zorganizowała mini grę miejską pod hasłem „Nie dla dyskryminacji”. Wydarzenie odbyło się dzięki współpracy hufca z Instytutem Nowych Technologii w Łodzi.

 

Celem gry było budowanie wśród uczestników HP atmosfery wzajemnego szacunku, zrozumienia, empatii oraz wzbogacenie wiedzy uczestników na temat dyskryminacji i stereotypów z którymi spotykamy się w codziennym życiu. Impreza została zaadresowana do nowych uczestników HP, którzy w trzyosobowych zespołach na różnych stacjach rozwiązywali zagadki i wykonywali zadania nawiązujące do dyskryminacji m.in. ze względu na pochodzenie, wyznanie, płeć, niepełnosprawność czy status ekonomiczny.

 

Wśród zadań, które musieli wykonać uczestnicy było m.in. ułożenie z rozsypanki imienia i nazwiska autora oraz tytułu jego książki (Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni”), a następnie odszukanie w bibliotece tej konkretnej książki i przepisanie pierwszego zdania ze strony nr 51. Uczestnicy musieli się również wykazać dokładnością przelewając wodę z miseczki do butelki za pomocą kubeczka, ale dystans dzielący miskę i butelkę należało pokonać na jednej nodze. Nie zabrało również krzyżówek dotyczących różnych religii i stereotypowych zawodów. Za każde poprawne wykonane zadanie uczestnicy zbierali litery, by finalnie otrzymać do nich szyfr,  odczytać hasło zabawy i wykonać do niego plakat.

 

Plakat przygotowany przez uczestników

 

Po zakończeniu ostatniego zadania każda z grup zaprezentowała efekt swojej pracy za co została nagrodzona upominkami, które wręczyła komendant HP, a na wszystkich uczestników hufca czekał słodki poczęstunek.

 

Autor tekstu: Karolina Kaszewska

Autor Zdjęć: Tomasz Rusek

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400