2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Konferencja pt. „Doradztwo Zawodowe Wspólny Cel”

MCK Kutno

Konferencja

 

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, w dniu 25.10.2019 roku, doradca zawodowy i pośrednik pracy Młodzieżowego Centrum Kariery, wzięli udział w konferencji pt. „Doradztwo Zawodowe Wspólny Cel”, która odbyła się w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie.

 

Tematami konferencji było przybliżenie uczestnikom roli doradztwa zawodowego w kreowaniu kariery zawodowej, jak wspierać dziecko w wyborach edukacyjno-zawodowych, a także jak wygląda doradztwo zawodowe w praktyce. Wspomniane wyżej tematy zaprezentowali prelegenci zaproszeni przez organizatora, między innymi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi,  Powiatowego Urzędu Pracy czy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Miasta Kutno.

 

Tekst i zdjęcie: Marcin Grzebieniowski

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400