2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

OTK 2019 w Łowiczu

MCK Łowicz

Konferencja w Skierniewicach

Kolejny rok z rzędu w październiku Młodzieżowe Centrum Kariery w Łowiczu włączyło się w przedsięwzięcie zwane Ogólnopolskim Tygodniem Kariery. Jest ono realizowane od 2009 roku przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej a w tym roku odbyło się w dniach 21-27 października 2019 pod hasłem: „Pasja, profesja, powołanie”.

 

W poniedziałek 21 października pośrednik pracy Joanna Modelewska uczestniczyła w konferencji zorganizowanej przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej a współorganizowanej przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Skierniewicach. Tematyka omawiana obejmowała przejście od pasji do zawodu, czynniki wyboru zawodu jak i realizowanie doradztwa zawodowego w szkołach a swoich pasji w trakcie międzynarodowych projektów edukacyjnych.

 

Natomiast w środę 23 października doradca zawodowy i pośrednik pracy MCK OHP zostali zaproszeni do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu. Dla przyszłych absolwentów przeprowadzono zajęcia z tematyki wyboru zawodu oraz przedstawiono ofertę jednostki dla uczniów i absolwentów.

 

Doradca zawodowy podczas zajęć

 

Młodzież uzupełniła dla pośrednika ankietę poszukującego pracy w celu zbadania potrzeb szkoleniowych młodzieży na następny rok.

 

Na stoisku MCK młodzież mogła zapoznać się z ofertą jednostek OHP stacjonarnych i dochodzących, informacjami dla młodzieży przydatnymi w planowaniu i realizacji drogi zawodowej oraz skorzystać z broszur zawodoznawczych.

 

Przy stoisku MCK Łowicz

 

Wszystkie działania realizowane podczas OTK przez jednostkę OHP z Łowicza miały na celu pozyskiwanie zarówno nowych uczestników hufca, pracodawców i partnerów do przyszłej współpracy oraz promocję oferowanych usług dla młodzieży.

 

Autor tekstu: Emilia Jastrząbek – doradca zawodowy MCK Łowicz

Autor zdjęć: Joanna Modelewska – pośrednik pracy MCK Łowicz, uczennica klasy II LO

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400