2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Neuroandragogika przeciw wykluczeniu

MCK Rawa Maz.

W dniu 17.10.2019r. w Łodzi doradcy zawodowi z MCK OHP Rawa Mazowiecka i MCIZ OHP Łódź wzięli udział w seminarium „Neuroandragogika  przeciw wykluczeniu”.

 

Seminarium zorganizował Społeczna Akademia Nauk w Łodzi będąca realizatorem projektu „Neuroandragogika przeciw wykluczeniu” i pomysłodawcą platformy edukacyjnej z programami szkolenia Neuroangragogy.eu

 

Seminarium miało na celu podsumować pracę i realizację dwuletniego projektu oraz przekazać narzędzie do pracy z osobami dorosłymi i uczniami/studentami przez nauczycieli/wykładowców/doradców zawodowych.

 

Podczas seminarium uczestnicy dowiedzieli się jak działa mózg podczas uczenia się i przyswajania wiedzy w zależności od wieku i sposobu uczenia się. Omówiono typu uczenia się. Zwrócono szczególną uwagę na wiedzę o wykorzystywaniu potencjału naszego umysłu i dostosowywanie odpowiednich technik nauki do efektywnego uczenia się. Zaprezentowano programy szkolenia dla edukatorów, a także wypracowane materiały i dobre praktyki. Seminarium zakończyło się prezentacja doświadczeń z wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

 

Wioleta Strulak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400