2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

ZSK – nowe podejście do edukacji, kwalifikacji i rynku prac

MCK Rawa Maz.

Prowadzące seminarium omawiają zagadnienie kwalifikacji rynkowych

W dniu 16.10.2019r. w Łodzi Kadra rozwoju zawodowego z jednostek terenowych ŁWK OHP w Łodzi uczestniczyła w Seminarium Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do edukacji, kwalifikacji i rynku pracy”.

 

Seminarium zorganizował Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie z partnerem Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. W szkoleniu udział wzięli: doradca zawodowy MCK OHP Rawa Mazowiecka, doradca zawodowy MCIZ OHP Łódź, doradcy zawodowi i pośrednik pracy MCK OHP Łódź oraz pedagodzy szkół średnich w Łodzi, pracownicy placówek oświatowych w woj. łódzkim.

 

Szkolenie miało na celu omówienie i utrwalenie wiedzy o ZSK. Uczestnicy spotkania zapoznali się z ideą, założeniami i pojęciami ZSK. Omówiono szczegółowo nowe ścieżki osiągania kwalifikacji na podstawie przeglądu metod walidacji. Zaprezentowano narzędzie Moje portfolio oraz skupiono się na praktycznej stronie ZSK, a mianowicie przedstawiono i przećwiczono sposoby korzystania z ZSK w pracy z uczniem/klientem podczas procesu doradczego. Zwrócono także uwagę na możliwości w pogłębianiu wiedzy osób dorosłych przez ZSK i zdobywaniu kwalifikacji rynkowych w oparciu o wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte poza edukacją formalną.

 

Tekst i zdjęcie – Wioleta Strulak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400