2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Porządkowanie cmentarza – „Pamiętamy o zmarłych”

HP 5-25 Kutno

Porządkowanie Zapomnianego grobu

Młodzież 5-25 HP  w Kutnie w ramach zadań Klubu Aktywnych w dniu 30.10.2019 r. podjęła się realizacji inicjatywy zewnętrznej „Pamiętamy o zmarłych”.

 

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a na pobliskim cmentarzu są groby zaniedbane i opuszczone. Celem naszej inicjatywy było posprzątanie tych grobów oraz zachęcenie uczestników do pamiętania nie tylko o swoich grobach bliskich, ale i zwrócenie uwagi na groby już niczyje. Na koniec zapaliliśmy znicz na grobie naszej dawnej uczestniczki, która mając zaledwie 18 lat zginęła śmiercią tragiczną potrącona przez samochód.

 

Opis i foto: Joanna Głogowska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400