2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Ogólnopolski Tydzień Kariery w Rawie Mazowieckiej

MCK Rawa Maz.

 

W dniach 23-25.10.2019r. doradca zawodowy na zaproszenie pedagoga szkolnego prowadził grupowe spotkania z uczniami klas siódmych ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej.

 

Zajęcia dla uczniów klas siódmych miały charakter informacyjny i edukacyjny. Podczas spotkań doradca zawodowy omówił zakres działalności OHP w zakresie rozwoju zawodowego i wychowania. Przedstawiono możliwości wyboru ścieżki edukacyjnej po ukończeniu szkoły podstawowej ze szczegółowym omówieniem zdobywania kwalifikacji zawodowych w Szkołach Branżowych I stopnia i objęcia wsparciem przez cały okres edukacji przez Kadrę OHP.

 

Zaprezentowano młodzieży także sposoby potwierdzania nabytych kwalifikacji, nie tylko w procesie edukacji formalnej. Omówiono kryteria wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymaganych w podanym przykładzie zawodu. Doradca zawodowy omówił także style uczenia się i wpływ technik efektywnego uczenia się na przyswajanie wiedzy.

 

Tekst – Wioleta Strulak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400