2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Pamiętamy o tych co odeszli...

HP 5-23 Skierniewice

Uczestnicy HP 5-23 podczas prac porządkowych na cmentarzu

W dniu 30 października 2019 r. uczestnicy HP 5-23 wzięli udział w sprzątaniu zabytkowego cmentarza przy kościele św. Stanisława w Skierniewicach. Skierniewicka młodzież szkolna od lat uczestniczy w akcji sprzątania cmentarza.

 

Również nasi uczestnicy pod opieką kadry Hufca Pracy porządkowali zabytkową nekropolię. Na cmentarzu znajdują się bardzo cenne pod względem historycznym i artystycznym budowle nagrobne. Cmentarz skupia około 360 czytelnych nagrobków, w tym nagrobek pierwszego prezydenta Skierniewic, Zygmunta Pietrusińskiego zmarłego w 1892 roku. Na tablicach nagrobnych widnieją nazwiska osób różnych narodowości – wśród Polaków -  Rosjanie, Niemcy i Francuzi. W okresie zaborów Polski, Skierniewice były pod zaborem pruskim, dlatego grzebano tu również katolików niemieckich.

 

Ocalić od zapomnienia…

 

Celem  było  oddanie szacunku zmarłym, poszanowanie tradycji, przekazanie młodym ludziom wartości moralnych ale również zapoznanie młodych ludzi z historią miasta Skierniewic. Uczestnicy zaopatrzeni w rękawice, grabie i worki na śmieci z dużym zaangażowaniem sprzątali liście z grobów i ścieżek między nimi. W ten sposób uczestnicy hufca oddali hołd i szacunek osobom spoczywającym na tutejszym cmentarzu.

 

Tekst i zdjęcia: Ilona Broniarek

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400