2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Młodzież pamięta o zapomnianych grobach nauczycieli

HP 5-20 Wieruszów

Uczniowie porządkują zapomniany grób

30 października br. uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych wraz katechetą panem Piotrem Wyżnikiewiczem i wychowawcami z Hufca Pracy w Wieruszowie udali się na cmentarz parafii Św. Ducha w Wieruszowie. Celem naszej misji było uporządkowanie zapomnianych grobów nauczycieli z naszej szkoły.

 

Katecheta zapala znicz na grobie byłego dyrektora ZSP

Młodzież zgromadziła potrzebny sprzęt i udaliśmy się na cmentarz. Uczniowie grabili liście, przycinali krzewy, czyścili pomniki, a na koniec zapalali znicze i zmówili modlitwę. Pogoda w tym dniu sprzyjała wyjściu na cmentarz i wykonaniu tak bardzo potrzebnych  prac przed dniem Wszystkich Świętych.

 

Uczniowie uczestniczący w akcji sprzątania zapomnianych grobów

 

Warto zwrócić uwagę, że wiele grobów na cmentarzach jest opuszczonych i zaniedbanych. Widząc naszą młodzież trzeba się cieszyć z tego, że rośnie pokolenie młodych ludzi, którzy nie tylko chcą dbać o groby rodzinne, ale często sprzątają również te, które są zapomniane. Dzięki tej akcji uczymy się szacunku do tradycji i oddajemy cześć zmarłym. Takie momenty skłaniają nas do refleksji i zadumy.

 

Tekst i zdjęcia: Kadra HP 5-20

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400