2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Rywalizacja sportowa na ściance wspinaczkowej

HP 5-5 Łódź

Młodzież pod okiem instruktorów przygotowuje się do wspinaczki

Dnia 31.10.2019r uczestnicy Hufca Pary 5-5 pod czujnym okiem wychowawców: Pauliny Wrzeszcz oraz Sebastiana Grzanki, wybrali się na ściankę wspinaczkową. Impreza była inicjatywą młodych zaangażowanych w działalność na rzecz Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych. 

 

Celem niniejszego wyjścia było przede wszystkim propagowanie zdrowego stylu życia oraz co najważniejsze pokazanie młodzieży możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

Po lewej stronie Kacper Bartczak po lewej Jakub Muczyński podczas wyścigu

 

Impreza rozpoczęła się krótką pogadanką na temat zasad korzystania ze ścianki wspinaczkowej, a także rywalizacji fair play. Na miejscu powitali nas instruktorzy, którzy udzielili krótkiego instruktarzu na temat tego jak należy się wspinać, pomogli w założeniu zabezpieczeń oraz czuwali nad bezpieczeństwem grupy przez cały czas trwania rywalizacji.

 

Młodzież chętnie wzięła udział w wyścigach na ściance wspinaczkowej. Odbywały się one w parach. Jednymi z najlepszych zawodników okazali się: Dawid Charkowski, Jakub Muczyński oraz Kacper Bartczak. Uczestnicy ci mogą pochwalić się dobrą kondycją fizyczną, jak również dużą siłą mięśni rąk i nóg.

 

Wychowawca ścigający się z uczestnikiem Kacprem Bartczakiem

 

W rywalizacji wziął również udział jeden z wychowawców, który pod wpływem dopingu uczestników przełamał swój lęk przed wysokością, jednakże niestety okazał się wolniejszy od uczestnika. Działanie wychowawcy pokazało jak w praktyce wygląda zachowanie postawy fair play, a także postawy pokonywania ograniczeń i słabości.

 

Krótki odpoczynek zmęczonych lecz zadowolonych uczestników

 

Była to okazja do przełamania strachu, ćwiczenia charakteru poprzez przekraczanie własnych możliwości, a także zawiązania więzi z grupą rówieśniczą. Młodzież była niezwykle zadowolona z wyjścia, panowała wesoła atmosfera oraz zdrowa rywalizacja.

 

Tekst: Paulina Wrzeszcz

Zdjęcia: Sebastian Grzanka

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400