2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Kino profilaktyczne

HP 5-1 Łódź

Młodzież czekająca na projekcję

5 listopada uczestnicy 5-1 Hufca Pracy, którzy uczą się w Branżowej Szkole Rzemiosła I Stopnia w Łodzi zostali zaproszeni do kina na seans profilaktyczny. Najnowszy film Jana Komasy „Boże ciało”  stał się okazją do omówienia takich zagadnień, jak obłuda, uczciwość czy decyzje wpływające na całe nasze życie.

 

To także opowieść o charyzmie i zaangażowaniu w swoją pracę i działalność. Młodzież bardzo uważnie obejrzała fragmenty mówiące o pobycie w poprawczaku głównego bohatera, odnajdując tam swoje własne doświadczenia: odrzucenia, samotności i złych decyzji.

 

Film jest też opowieścią o skradzionej młodości. Wprawdzie nie dowiadujemy się, w jaki sposób główny bohater znalazł się w poprawczaku, ale wiemy, że popełnione błędy na zawsze naznaczą jego życie. Fałszywy ksiądz to kolejny chłopak, który miota się i błądzi w poszukiwaniu własnego "ja". W pewnym sensie walczy o przetrwanie. Zupełnie, jak młodzi ludzie w dzisiejszych czasach. 

 

W środku Pani Izabela Kowalczyk – Dyrektor Branżowej Szkoły Rzemiosła I Stopnia w Łodzi  wraz z uczniami i uczestnikami 5-1 Hufca Pracy przed  seansem.

 

Film był elementem podjętych działań profilaktycznych, mających na celu ograniczenie zachowań destrukcyjnych wśród młodych ludzi. Poprzedzony został cyklem zajęć tematycznie związanych z problematyką  poruszaną w ekranizacji. Po projekcji, na gorąco, zostały także omówione odczucia oraz refleksje młodzieży.

 

Tekst: Joanna Petrus

Zdjęcia: Rafał Pankiewicz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400