2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Święto Niepodległości w HP 5-23

HP 5-23 Skierniewice

Uczestnicy HP5-23 w Skierniewicach w trakcie przygotowywania gazetki szkolnej

W dniu 08.11.2019 r. uczestnicy Hufca Pracy 5-23  wraz z innymi uczniami  szkoły wzięli udział w uroczystym apelu poświęconym dniu  11 listopada.  Po rozbiorach i 123 latach niewoli,  Polska powróciła na mapę świata odzyskując wolność i suwerenność. Dzień ten jest dniem pamięci o tych wszystkich, którzy polegli za wolność i niepodległość ojczyzny.

 

Celem wydarzenia było przede wszystkim upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy  o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, ale także uświadomienie młodym ludziom, jak ważną wartością jest wolność państwa. Podczas uroczystości uczestnicy mieli okazję nie tylko pogłębić swoją wiedzę historyczną ale wspólnie odśpiewać hymn. Kilka dni wcześniej uczestnicy przygotowali również gazetkę szkolną poświęconą rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Apel z okazji dnia 11 listopada

 

Uroczystość ta dostarczyła uczestnikom nie tylko wrażeń estetycznych, ale także wzbudziła w młodych ludziach refleksję nad postawami patriotycznymi. Uczestnicy poczuli przywiązanie do historii, szacunek do wartości oraz dumę z przynależności do narodu polskiego.

 

Tekst i zdjęcia : Anna Figat, Ilona Broniarek

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400