2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

„Piłsudski” – historia na ekranie

Hufce Pracy 5-6, 5-3 i 5-5 w Łodzi

Młodzież wraz z wychowawcami przed projekcją filmu

 

Z inicjatywy Hufca Pracy 5-6 uczestnicy łódzkich Hufców Pracy w dniu 07.11.2019 r. wzięli udział w specjalnie dla nich zorganizowanym pokazie filmu „Piłsudski”. Projekcja filmu prezentującego fragment biografii Marszałka została pomyślana jako wydarzenie towarzyszące obchodom 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

W czwartkowe przedpołudnie w kinie Helios spotkała się młodzież Hufców Pracy 5-3, 5-6 i 5-5 w Łodzi oraz zaproszeni do udziału w wydarzeniu uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia ZDZ w Łodzi i Szkoły Podstawowej CKZiU w Łodzi.

 

Obejrzeli oni film Michała Rosy przedstawiający fragment biografii Józefa Piłsudskiego – od ucieczki z zakładu dla psychicznie chorych w Petersburgu (maj 1901 r.), przez działalność polityczną w przechodzącym przeobrażenia PPS-ie, utworzenie komórki bojowej PPS i jej poczynania, po utworzenie w zaborze austriackim Związków Strzeleckich i aktywność polityczno-wojskową w okresie I wojny światowej. W filmie nie zabrakło również wątków nawiązujących do życia prywatnego Marszałka – jego małżeństwa z Marią Juszkiewiczową, relacji z pasierbicą Wandą czy związku z Aleksandrą Szczerbińską. Fabuła filmu obejmuje lata 1901-1918 i kończy się wygłoszeniem przez Piłsudskiego noty informującej o powstaniu państwa polskiego skierowanej do rządów mocarstw sprzymierzonych (16.11.1918 r.)

 

Józef Piłsudski z żoną Marią i pasierbicą Wandą (od lewej: Eliza Rycembel, Borys Szyc, Magdalena Boczarska) - Kadr z filmu „Piłsudski” [źródło: http://www.filmpolski.pl]

 

 

Spotkanie w kinie pozwoliło młodzieży na pogłębienie wiedzy dotyczącej Marszałka Piłsudskiego i jego działalności niepodległościowej w kontekście życia prywatnego i aktywności na scenie politycznej. Była to wyjątkowa lekcja historii, która na pewno zapadnie w pamięć lepiej niż kolejne zajęcia w murach szkoły. Dodatkowo pozwoliła ona młodzieży na integrację oraz zachęciła do udziału w wydarzeniach kulturalnych.

 

Tekst i zdjęcia: Irena Szymankiewicz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400