2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Obchody Święta Niepodległości w Zduńskiej Woli

HP 5-15 Zduńska Wola

Przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Od lewej Romuald Krystyniak – Komendant Hufca Pracy, Julita, Emilia – uczestniczki Hufca Pracy, Katarzyna Wajman – Wychowawca Hufca Pracy.

 

11 listopada 2019 r. na zaproszenie Starosty Zduńskowolskiego Kadra Hufca Pracy wraz z młodzieżą włączyła się w obchody 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem władz samorządowych miasta i powiatu oraz parlamentarzystów, mieszkańców i młodzieży ulicami miasta do Bazyliki Mniejszej na uroczystą Mszę w intencji Ojczyzny.

 

Krystian, Sandra i Oliwia podczas przemarszu do Bazyliki Mniejszej na uroczystą Mszę w intencji Ojczyzny.

 

Główne uroczystości niepodległościowe rozpoczęte zostały odśpiewaniem hymnu państwowego pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po wystąpieniu Starosty Zduńskowolskiego Hanny Iwaniuk oraz prezydenta Konrada Pokory, delegacje samorządów, ugrupowań politycznych, stowarzyszeń, związków, Hufca Pracy i szkół złożyły wiązanki kwiatów. Uroczystości uświetniły występy artystyczne.

 

Przemarsz uczestników obchodów ulicami miasta Zduńska Wola. Od lewej Katarzyna Wajman – Wychowawca Hufca Pracy,  Sylwia Tęsiorowska Pośrednik Pracy MCK w Zduńskiej Woli, Emilia, Julita – uczestniczki Hufca Pracy, Romuald Krystyniak – Komendant Hufca Pracy

 

Udział młodzieży w obchodach Świąt Narodowych, Państwowych, Regionalnych pogłębia poczucie przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej, narodowej i państwowej oraz budzi szacunek dla dokonań minionych pokoleń.

 

Złożenie kwiatów przez delegację Hufca Pracy. Od lewej: Katarzyna Wajman – Wychowawca Hufca Pracy, Julita, Emilia – uczestniczki Hufca Pracy, Romuald Krystyniak – Komendant Hufca Pracy

 

Tekst: Barbara Nowak

Zdjęcia: Barbara Nowak, portal zdunskawola.naszemiasto.pl

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400