2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Święto Niepodległości w Łowiczu

MCK Łowicz, HP 5-22 Łowicz

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka J. Piłsudskiego

Uroczyste powiatowo-miejskie obchody Święta Niepodległości  w Łowiczu rozpoczęły się w dniu 8 listopada o godz.10.30 od złożenia kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego znajdującego się przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1, którego Dyrektor p. Dariusz Żywicki był jednym ze współorganizatorów uroczystości.

 

Uczniowie tej szkoły, a wśród nich wychowankowie OHP, wraz ze swoimi nauczycielami i opiekunami zadbali o oprawę artystyczną i podniosły nastrój tej  imprezy. Dla naszej młodzieży był to szczególnie wyjątkowy dzień, gdyż pierwszoklasiści złożyli swoje ślubowanie tym razem nie w szkole, ale w Muzeum w Łowiczu wobec przybyłych na obchody gości.

 

Cześć artystyczna w wykonaniu uczniów

 

W uroczystości wzięły udział władze powiatu i miasta, a OHP reprezentował p. Stanisław Haczykowski – Komendant HP 5-22 wraz ze swoja kadrą oraz Joanna Modelewska z MCK Łowicz w zastępstwie p. Ryszarda Targowskiego – dyr. CEiPM w Skierniewicach. Część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły i naszych wychowanków oraz ślubowanie klas pierwszych były tzw. wisienką na torcie. Występy poprzedzone zostały  m.in: odsłonięciem tablicy pamiątkowej na budynku Muzeum poświęconej pobytowi żołnierzy I Pułku Piechoty Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego w Łowiczu, referatem dr Tadeusza Bogalackiego o pobycie żołnierzy Legionów Polskich w Łowiczu, prezentacją książki Marka Wojtylaka pt. „Szkice Łowickie II”, otwarciem wystawy związanej z 100 rocznicą obecności Armii Błękitnej w Łowiczu oraz rozstrzygnięciem konkursu Burmistrza Miasta Łowicza na najlepsza pracę dyplomową dotyczącą problematyki związanej z miastem Łowiczem.

 

Ślubowanie pierwszoklasistów

 

Uroczystość zakończyła się przedstawieniem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów ZSP nr 1. Młodzież zachęciła zebranych do włączenia się w wspólne śpiewanie, co wzmocniło poczucie wspólnoty i stworzyło wyjątkowy nastrój  w sali barokowej Muzeum. O udanym występie młodzieży można przeczytać w lokalnej prasie oraz pod artykułami na stronach internetowych.

 

Tekst: Joanna Modelewska MCK Łowicz

Zdjęcia: Jacek Rybus - Inspektor Samodzielnego stanowiska ds. obsługi i redakcji stron internetowych Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400