2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Wyjście do kina na film „Legiony”

HP 5-25 Kutno

Młodzież przed projekcją filmu

W dniu 12.11.2019 r. uczestnicy 5-25 HP w Kutnie wzięli udział w projekcji filmu „Legiony” w Kutnowskim Domu Kultury. Wyjście na film „Legiony” było okazją do godnego uczczenia kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Film to osadzona w latach 1914-1916 opowieść o bohaterach walczących o Niepodległą Polskę, a także o  miłości, przyjaźni i marzeniach. Bohaterami są polscy żołnierze, którzy podczas I wojny światowej tworzyli formację będącą zalążkiem naszej przyszłej armii. Film opowiada o tradycjach, wartościach i ideałach jakimi kierowali się żołnierze tworzących się legionów. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć prawdę historyczną, a obejrzany film skłonił młodzież do refleksji nad czczeniem takich wartości jak wolność, honor i ojczyzna.

 

Plakat filmu „Legiony”

 

Opis i foto: Joanna Głogowska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400