2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Twoja niemoc wspiera przemoc – reaguj!

HP 5-5 Łódź

W terminie 05.11 – 12.11. 2019 roku młodzież Hufca Pracy 5-5 motywowana wciąż wzrastającym problemem przemocy przeprowadziła inicjatywę samorządową. Jej głównym celem było propagowanie aktywnych reakcji na akty przemocy, a  także przekazywanie wiedzy o bezpłatnej pomocy jaką ofiara tych aktów może uzyskać.

 

Ulotka przygotowana przez młodzież

Uczestnicy w tym celu samodzielnie przygotowali ulotki oraz logistycznie zaplanowali akcję ich rozdawania wśród swoich rówieśników.

 

Uczestnicy Hufca Pracy 5-5 tuż przed  akcją rozdawania ulotek

 

Młodzi ludzie byli niezwykle dumni z przeprowadzonej inicjatywy, ponieważ nie tylko osobiście opowiedzieli się przeciwko krzywdzeniu innych osób, ale także mają nadzieję że udało im się pomóc chociaż jednej osobie dotkniętej tym problemem. Wierzą, że dzięki nim osoba ta będzie znała swoje prawa i zawalczy o przerwanie spirali przemocy.

 

Tekst i zdjęcia: Paulina Wrzeszcz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400