2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

„Warsztaty z doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ”

MCK Łódź

 

W dniu 14.11.2019r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi odbyły się warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczniów VIII klasy Szkoły podstawowej. W zajęciach brały udział Małgorzata Hulewicz – Doradca zawodowy MCK Łódź, Sara Rynkiewicz- Pośrednik pracy MCK Łódź, Irena Szymankiewicz- Wychowawca z HP-5-6 Łódź.

 

Uczestnicy warsztatów, to uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej dla dorosłych, przyszli absolwenci. Głównym celem było przygotowanie ich do wyboru odpowiedniego kierunku kształcenia, dalszej drogi nauki , wyboru zawodu, zbudowanie planu działania w tym zakresie.

 

Młodzież mogła zwiększyć swoją świadomość dotyczącą mocnych i słabych stron, zainteresowań, zdolności, oraz wielu rzeczy o sobie. Nauczyć się metod autoprezentacji, tak potrzebnej m.in. podczas rozmów kwalifikacyjnych, przebadać swoje predyspozycje zawodowe. Przećwiczyć, bądź nauczyć się konstruować poprawnie dokumenty aplikacyjne.

 

Uczestnicy, podczas wykonywania ćwiczenia

 

Pośrednik pracy Sara Rynkiewicz przedstawiła uczestnikom jak wygląda współczesny rynek pracy. Gdzie i kto obecnie rekrutuje, jakie jest zapotrzebowanie w zawodach , które uczestnicy wybrali, ale również w innych branżach. Przedstawiła również ofertę szkoleń dla uczestników i absolwentów OHP.

 

Wychowawca HP 5-6 Irena Szymankiewicz opowiedziała uczestnikom o możliwościach kształcenia w szkołach branżowych, jak wygląda taka nauka, kiedy uzyskuje się zawód. Jakie są zalety takiej nauki zawodu.

 

Spotkanie cieszyło się zainteresowanie ze strony młodych ludzi a także dyrekcji szkoły.

 

Tekst: Małgorzata Hulewicz, Sara Rynkiewicz

Zdjęcie: Małgorzata Hulewicz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400