2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Giełda Pracy w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łodzi

MCK Łódź

Indywidualna rozmowa rekrutacyjna

 

W dniu 18.11.2019 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łodzi odbyła się Giełda Pracy zorganizowana we współpracy z Agencją Pracy Tymczasowej Job Impulse. Skierowana była ona głównie do bezrobotnej i poszukującej pracy młodzieży, a także do młodzieży, która uczy się w systemie dziennym i poszukuje pracy dorywczej.

 

Przedstawicielka Agencji Pracy poszukiwała kandydatów chętnych do podjęcia pracy na stanowiskach pracownik produkcji i magazynier. Na początku spotkania przedstawione zostały informacje dotyczące działalności firmy, szczegółowe oczekiwania względem kandydatów oraz warunki zatrudnienia. Następnie z osobami, które zadeklarowały chęć podjęcia pracy zostały przeprowadzone krótkie rozmowy kwalifikacyjne, po których podpisano stosowne dokumenty i ustalono terminy badań lekarskich.

 

Zorganizowana Giełda Pracy cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród osób młodych, które dopiero wkraczają na rynek pracy, dlatego też zostały zaplanowane kolejne spotkania rekrutacyjne, które odbędą się już niebawem.

 

Tekst: Agnieszka Sterlińska - pośrednik pracy w MCK Łódź, Sara Rynkiewicz – pośrednik pracy w MCK Łódź

Zdjęcie: Małgorzata Hulewicz – doradca zawodowy w MCK Łódź

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400