2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

XII edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w MCK Łowicz

MCK Łowicz

Pośrednik pracy podczas zajęć

W dniach 18 - 24 listopada 2019 roku miała miejsce XII. edycja przedsięwzięcia jakim jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. W tym roku wydarzenie to odbywało się pod nazwą: „Mówimy o tradycji, myślimy o przyszłości” a hasłem przewodnim był „biznes bez barier”.

 

Doradca zawodowy MCK w Łowiczu zrealizował zajęcia dla uczestników hufca 5-22 w Łowiczu, których celem było poznanie przez uczniów swojej motywacji zawodowej oraz promowanie szeroko pojętej postawy przedsiębiorczej. Z uczestnikami zajęć realizowano temat „Przedsiębiorczość na tak”, który obejmuje wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, określenie wartości ważnych w pracy dla uczestników oraz motywatorów ich działań zawodowych. Zadaniem uczestników było ponadto wskazanie plusów i minusów prowadzenia własnej firmy w trzech obszarach: z punktu widzenia właściciela firmy, jego rodziny i z perspektywy społeczeństwa.

 

Doradca zawodowy z uczestnikami

 

Pośrednik pracy opowiedział o swojej pracy oraz o ofercie pośrednictwa dla młodzieży. Na koniec uczniowie uzupełnili ankietę poszukującego pracy w celu rejestracji w bazie pośrednictwa pracy.

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt organizowany od 2008 roku, obecnie w 170 krajach, w tym w Polsce. Promuje aktywną postawę wobec życia, podejmowanie biznesowych inicjatyw, podejmowanie ryzyka, przełamywanie barier. Koordynatorem każdej edycji projektu na poziomie ogólnopolskim jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

 

Autor tekstu i zdjęć: Emilia Jastrząbek

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400