2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Ruch to zdrowie - zajęcia taneczne

HP 5-24 Rawa Maz.

Wiktoria i jej grupa

Ruch to zdrowie i najlepszy sposób na zdrowe i długie życie. Każda aktywność jest lepsza niż bezczynne siedzenie przed telewizorem czy komputerem.

 

Przewodnicząca Rady Młodzieży Hufca Pracy 5-24  Wiktoria Adamczyk wyszła z inicjatywą zorganizowania zajęć tanecznych dla uczestniczek. Pomysł od razu zyskał aprobatę koleżanek z klasy Wiktorii, których nie musiała namawiać na wspólne spędzanie aktywnie czasu. Warto wspomnieć, iż Wiktoria od ponad 8 lat trenuje taniec. Możemy się pochwalić również tym, iż Wiktoria w dniach 23-24 listopada 2019 roku wzięła udział w XVIII Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych i Solistów TANECZNE WIKTORIE Głowno 2019 i zajęła III miejsce w kategorii solistów.

 

Dziewczyny ćwiczą układ

 

Dziewczęta z wielkim zapałem zorganizowały miejsce i grupę chętnych do tańczenia osób. Okazało się, że wszystkie koleżanki z klasy bez wyjątku uwielbiają muzykę i taniec. Dziewczyny zaczęły wspólne treningi 18 listopada. Wspólna zabawa wpłynie na kształtowanie się u nich prawidłowej sylwetki, zdolności skupiania uwagi, odtwarzania pokazywanych ruchów, układów tanecznych, rozwijanie słuchu i poczucia rytmu. Dziewczyny będą mogły nauczyć się współpracy w grupie, otwartości, szacunku do drugiej osoby, wyznaczania swoich granic jak  również radzić sobie z emocjami, nauczyć się koncentracji na zadaniu i najważniejsze bawić się w naturalnie twórczy sposób. Uczestniczki tańczą pod okiem swojej zdolnej koleżanki Wiktorii dopiero drugi tydzień, ale nie zamierzają kończyć swojej tanecznej zabawy wraz z zakończeniem inicjatywy, ponieważ mają już plany wspólnego występu na szkolnej akademii. 

 

Autor tekstu i zdjęć: Aneta Albrecht

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400