2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Realizacja programu autorskiego w MCK Wieluń

MCK Wieluń

Podczas warsztatów

Dnia 25 listopada 2019 r. w ramach realizowanego przez MCK Wieluń programu autorskiego „Aktywizacja zawodowa uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolono Wychowawczego w Gromadzicach” uczniowie odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie.

 

W trakcie wizyty młodzież poznała zasady pracy w pralni zakładowej. Pomagała również w przygotowaniu posiłków i opiece nad podopiecznymi tej placówki. Także wzięli udział w warsztatach plastycznych.

 

W pralni zakładowej

 

Założeniem programu jest pomoc uczniom SOSW w Gromadzicach w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy. Dzięki zdobyciu podstawowej wiedzy na temat rynku pracy poprzez zajęcia z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy młodzież dotknięta niepełnosprawnością intelektualną uzyska potrzebne wsparcie co pomoże odnaleźć im się po zakończeniu edukacji

 

Tekst: Piotr Pawlak

Zdjęcia: SOSZW w Gromadzicach

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400