2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Twórczość plastyczna – moja kartka bożonarodzeniowa

HP 5-15 Zduńska Wola

Opiekun koła „Plastyczne inspiracje’” Katarzyna Wajman z uczestnikami: Kordianem, Patrycją i Oliwią podczas  zajęć  plastycznych

 

W dniach 27-28 listopada 2019r. uczestnicy Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli w ramach koła zainteresowań „Plastyczne inspiracje”, wykonali bożonarodzeniowe kartki.

 

Natalia i Iza w trakcie wykonywania świątecznej kartki

Wzajemna integracja, wspólna plastyczna twórczość połączona z radością tworzenia dała młodzieży mnóstwo uśmiechu i zabawy, rozwinęła wyobraźnię, pobudziła aktywność twórczą, a przede wszystkim umożliwiła przedstawienie własnej wizji, nastroju, oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

 

Julita podczas zajęć plastycznych

 

Celem zajęć  w ramach koła zainteresowań „Plastyczne inspiracje” jest przede wszystkim nabycie przez młodzież umiejętności łączenia i wykorzystania różnych technik plastycznych. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się m.in. z techniką quillingu. Autorzy najpiękniejszych prac, które spłyną do Hufca Pracy w najbliższym czasie otrzymają dyplomy i nagrody, a wybrane prace zostaną wysłane na wojewódzki etap konkursu.

 

Tekst: Joanna Siemińska

Zdjęcia: Barbara Nowak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400