2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Andrzejki – wieczór wróżb

HP 5-5 Łódź

Przygotowania do imprezy

28 listopada 2019r w Szkole Podstawowej dla Dorosłych CKZiU w Łodzi odbyła się impreza andrzejkowa. W jej organizację zaangażowały się trzy Hufce Pracy: 5-5, 5-3, 5-6 oraz Dyrekcja Szkoły.

 

Wychowawca w przebraniu wróżbity

Podczas imprezy wychowawcy wcielili się w role wróżbitów przepowiadających przyszłe wydarzenia.

 

Lanie wosku przez wychowawcę z HP 5-3

 

Młodzi ludzie mogli zatem dowiedzieć się co ich czeka w przyszłym roku. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się lanie wosku przez klucz oraz późniejsze interpretowanie stworzonych figur.

 

Wychowawca z HP 5-6 wróżący z kart

 

Uczestnicy równie chętnie brali udział we wróżeniu z kart, jak również przewidywaniu czy najskrytsze marzenia się spełnią. Dowiedzieliśmy się także kto w najbliższej przyszłości zawrze związek małżeński, a kto wstąpi do stanu duchownego.

 

Selfie z ramką

 

Młodzi ludzie byli bardzo zadowoleni z wróżb, część z nich traktowała je poważnie, inni z przymrużeniem oka. Była to świetna okazja do integracji i spędzenia czasu w miłej atmosferze. Po zakończeniu wróżb zorganizowany został poczęstunek oraz sesja zdjęciowa z udziałem andrzejkowej ramki, stworzonej przez Hufiec Pracy 5-6.  

 

Tekst i zdjęcia: Paulina Wrzeszcz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400