2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Akcja promocyjna jednostki MCK Łódź

MCK Łódź

28. 11. 2019r. - Pośrednik pracy podczas promocji jednostki

 

W dniu 28.11.2019 r. pośrednicy pracy MCK Łódź przeprowadzili akcję promocyjną mającą na celu rozpowszechnienie wśród młodych ludzi, głównie studentów, wiedzy na temat działalności Ochotniczych Hufców Pracy.

28. 11. 2019r. - Punkt informacyjny na wydziale UŁ

 

Za miejsce promocji pośrednicy pracy obrali wydziały Uniwersytetu Łódzkiego, między innymi: Wydział Nauk o Wychowaniu, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Zarządzania, gdzie aktywnie zachęcali do zapoznania się z oferowanymi przez MCK usługami. Następnie akcja promocyjna przeniosła się na najbardziej znaną ulicę Łodzi – Piotrkowską. Dzięki temu możliwe było dotarcie do szerszego grona odbiorców.

 

 

28. 11. 2019r. - Akcja promocyjna przy wydziale Zarządzania UŁ

Przedsięwzięcie pracowników MCK Łódź wzbudziło ogromne zainteresowanie zarówno wśród przechodniów, jak i studentów, których skłoniło do refleksji na temat tego jak ważnym aspektem życia  człowieka jest wybór właściwej ścieżki kariery i rozwój zawodowy. Akcja promocyjna MCK Łódź będzie kontynuowana.

 

Tekst: Agnieszka Sterlińska – pośrednik pracy MCK Łódź, Sara Rynkiewicz – pośrednik pracy MCK Łódź

Foto: Agnieszka Sterlińska – pośrednik pracy MCK Łódź

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400