2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Ucząc się wspólnie osiągamy więcej!

HP 5-5 Łódź

Uczestniczka HP 5-5, udzielająca korepetycji koleżance

W terminie 29.11 – 06.12.2019 roku młodzież motywowana zbliżającymi się zaliczeniami semestralnymi, postanowiła udzielić pomocy swoim kolegom, którzy mają problemy ze zdobywaniem wiedzy.

 

Głównym celem tej samorządowej inicjatywy było pomyślne ukończenie  semestru zimowego, a także wzmacnianie więzi wśród uczestników Hufca Pracy 5-5. 

 

Dnia 04.12.2019r w siedzibie Hufca Pracy 5-5 zebrali się uczestnicy potrzebujący naukowej pomocy. Korepetycji z przedmiotów humanistycznych udzielała Sandra Miksa, natomiast  przedmioty ścisłe okazały się być mocną stroną  Jakuba Gnatka.

 

Ostatnie spotkanie stanowiło swoiste podsumowanie podjętych działań. Młodzież była niezwykle zadowolona i dumna ze zorganizowanej przez siebie inicjatywy. Dzięki niej uczestnicy czują się spokojniejsi i lepiej przygotowani do trudnego okresu, jakim z pewnością są zaliczenia końcowe.

 

Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć im połamania długopisów!

 

Tekst i zdjęcia: Paulina Wrzeszcz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400