2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Standard usług rozwoju zawodowego dla młodzieży OHP - szkolenie kadry CEiPM w Sieradzu

CEiPM Sieradz

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Sieradzu w dniu 04.12.2019 r. odbyło się szkolenie dotyczące „Wdrażania nowych zadań w zakresie rozwoju zawodowego dla młodzieży OHP”.

 

 

Szkolenie zostało przeprowadzone przez ekspertów wdrażania standardu z CEiPM w Sieradzu, którzy uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Komendę Główną OHP w Dobieszkowie. W szkoleniu wzięli udział pracownicy pionu rozwoju zawodowego, tj. doradcy zawodowi i pośrednicy pracy. Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia Dyrektora CEiPM w Sieradzu, pana Karola Owczarka, który omówił cele i przedstawił założenia wprowadzanych zmian w zakresie rozwoju zawodowego. Następnie rozpoczęło się szkolenie, podczas którego przedstawiono główne cele oraz praktyczne rozwiązania dotyczące wdrażania nowego standardu rozwoju zawodowego. Podczas szkolenia przeznaczono również czas na dyskusję, podczas której starano się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania.

 

Tekst: Aldona Hoja-Kozera, Beata Szczygieł – MCK Wieruszów

Zdjęcia: Damian Kulawiak – CEiPM Sieradz

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400