2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

„Spotkanie przy opłatku w Zduńskiej Woli”

HP 5-15 Zduńska Wola

5 grudnia 2019 r. Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował Spotkanie Wigilijno-Mikołajkowe z udziałem pracowników OHP w Zduńskiej Woli, młodzieży i pracodawców, z terenów powiatu łaskiego, zduńskowolskiego, oraz poddębickiego.

Uczestnicy Spotkania Wigilijno-Mikołajkowego w Zduńskiej Woli. Wojewódzki Komendant ŁWK OHP w Łodzi Barbara Stanisława Günther, Kadra Hufca Pracy, Pracownicy MCK, młodzież, pracodawcy

 

Przemówienie Wojewódzkiego Komendanta ŁWK OHP w Łodzi Barbary Stanisławy Günther

Tegoroczne spotkanie zaszczycił swoją obecnością Wojewódzki Komendant ŁWK OHP w Łodzi - Barbara Stanisława Günther. Uczestników spotkania uroczyście  powitała Joanna Siemińska - Wychowawca Hufca Pracy. Ks. Prałat Janusz Ogrodowczyk z Bazyliki Mniejszej w Zduńskiej Woli wygłosił Słowo Boże, oraz złożył obecnej młodzieży oraz zaproszonym gościom świąteczno-noworoczne życzenia. W trakcie rozbrzmiewających kolęd, starodawną tradycją uczestnicy spotkania łamiąc się opłatkiem życzyli sobie Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego oraz pomyślności w nadchodzącym 2020 roku, następnie rozpoczęło się wspólne kolędowanie.

Wspólne kolędowanie młodzieży

W trakcie przygotowań do spotkania, ogromnymi zdolnościami organizacyjnymi wykazali się członkowie Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych. Całą uroczystość uświetnił występ artystyczny Julity Okoń z Klubu Aktywnych w Zduńskiej Woli. Podczas spotkania wręczone zostały dyplomy i nagrody zwycięzcom konkursu fotograficznego „Pejzaż jesienny”. W czasie wigilijnej wieczerzy rozstrzygnął się także „Konkurs Bożonarodzeniowy na najpiękniejszą ozdobę świąteczną”. Do oceny prac konkursowych zaproszeni zostali:  Barbara Stanisława Günther -Wojewódzki Komendant ŁWK OHP w Łodzi, Romuald Krystyniak – Komendant Hufca Pracy w Zduńskiej Woli, Mirosława Jakubowiak – kierownik piekarni PSS Społem w Łasku, oraz  Anna Nowicka - pracownik sprawujący opiekę nad młodzieżą w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Łasku. Zwyciężczynią konkursu została Małgorzata Burska z Poddębic. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody przygotowane przez Hufiec Pracy.  W rolę Świętego Mikołaja wcieliła się Julita Okoń, która wręczyła upominki świąteczne wszystkim uczestnikom.    Intencją Spotkań Wigilijno-Mikołajkowych organizowanych przez Hufiec Pracy w Zduńskiej Woli jest troska o zachowanie i kultywowanie tradycji związanych z okresem świąt Bożego Narodzenia wśród młodego pokolenia, poprzez stworzenie serdecznej atmosfery podczas spotkania, służącej wzmacnianiu więzi międzypokoleniowej i zacieśnieniu kontaktów rówieśniczych między uczestnikami.

Występ artystyczny Julity Okoń

 

Wręczanie świątecznych upominków uczestnikom

Tekst: Joanna Siemińska

Zdjęcia: Kadra OHP

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400