2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Konkurs zawodoznawczy pt.: „Co wiesz o zawodach”.

CEiPM Sieradz, MCIZ Sieradz

Uczestnicy konkursu zawodoznawczego

 

W dniu 6 grudnia 2019r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Sieradzu zorganizowało konkurs pt.: „Co wiesz o zawodach”. Doradca zawodowy MCIZ w Sieradzu wspólnie ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego opracowali regulamin konkursu, ułożyli pytania oraz przeprowadzili konkurs.

 

W konkursie wzięło udział 27 uczestników  Hufca Pracy 5-16 w Sieradzu. Celem konkursu było sprawdzenie i pogłębienie wiedzy uczestników hufca o współczesnych i ginących zawodach oraz kształtowanie zainteresowań zawodowych. Uczestnicy mieli 30 minut  na rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań zamkniętych. Pracownicy OHP sprawdzili testy i wyłonili zwycięzców.

 

Zwycięzcy konkursu z dyrektorem CEiPM OHP w Sieradzu

 

Pierwsze miejsce zajął Kacper Majcherczyk uzyskując 23 punkty, drugie Patrycja Angerman z 21 punktami, a trzecie Ewa Pawlikowska uzyskując 20 punktów. Laureaci otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy słodkie upominki.

 

Tekst: Bogusława Grzelaczyk

Zdjęcia: Katarzyna Trzeciak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400