2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Spotkanie wigilijne Gajuszowych Mam

HP 5-6 Łódź

Pani Agnieszka Bystra z salonu „Planeta Urody” z uczestniczkami Hufca 5-6 biorące udział w spotkaniu Gajuszowych Mam

 

Uczestnicy z Hufca 5-6 w Łodzi w dniu 7 grudnia 2019 r. zaangażowali się w pomoc w organizacji spotkania wigilijnego dla Mam będących pod opieką Fundacji Gajusz. Tym razem miejscem spotkania dla Mam z terenu województwa łódzkiego było Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej mieszczące się przy ul. Różyckiego 5.

 

Zgodnie z obowiązującą już tradycją, na rzecz wydarzenia ogromne zasługi oddał Salon fryzjerski Pani Moniki Czech. W tym roku do akcji przyłączył się również Salon fryzjerski Pani Agnieszki Bystrej. To dzięki nim cała impreza mogła się odbyć w takim wymiarze i w tak wspaniałej formie.

 

Uczestniczki Hufca w trakcie pracy i rozmów z Mamami

 

Największym zainteresowaniem, zresztą jak zawsze, cieszyły się usługi fryzjerskie. Prowizoryczny salon fryzjerski został zorganizowany w jednej z klas. Pod czujnym nadzorem Pani Agnieszki Bystrej z salonu „Planeta Urody” uczestniczki z naszego Hufca, pracujące na co dzień również w Salonie Pani Moniki Czech, strzygły, modelowały i upinały fryzury Mam. Wszystkie Panie mogły też skorzystać z zajęć jogi, usług kosmetyczki oraz porad pań stylistek. Na koniec był czas na poczęstunek w pięknie, już świątecznie udekorowanym, salonie restauracyjnym. Mamy na pożegnanie otrzymały prezenty w postaci kosmetyków i produktów żywnościowych.

 

Mamy korzystające z usług fryzjerskich

 

Zabiegi pielęgnacyjne pozwoliły Mamom choć na chwilę zrelaksować się, a miła atmosfera -  oderwać od codziennych trosk i zmartwień, które doskwierają im niekiedy od wielu lat. Wolontariusze pokazali, jak bardzo doceniają wielki trud i olbrzymie poświęcenie Mam, które toczą walkę o życie i zdrowie swoich dzieci każdego dnia. Na ich twarzach zagościł uśmiech radości i zadowolenia.

 

Tekst i zdjęcia: Bożena Pelińska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400