2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Mikołajki w Skierniewicach

HP 5-23 Skierniewice

Paczki od Mikołaja w HP 5-23 w Skierniewicach

06.12.2019r. w Hufcu Pracy 5-23 w Skierniewicach odbyły się Mikołajki celem było nawiązanie do tradycji, święta ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry oraz wprowadzenie w atmosferę Świat Bożego Narodzenia. 6 grudnia w katolicyzmie i prawosławiu obchodzony był od czasów średniowiecza.

 

Tego dnia święty Mikołaj - właściwie to osoba przebrana za postać Mikołaja, przynosiła  prezenty.  Do XIX wieku na ziemiach polskich  „Mikołajki” były dniem wolnym od pracy.  Pomimo, że w 1969 roku w Kościele katolickim święto zostało zniesione, to kultywowane  jako wspomnienie dobrowolne jest nadal. Uczestnicy Hufca Pracy 5-23 zostali również obdarowani przez  Mikołaja paczkami słodyczy. Spotkanie, było okazją do integracji naszych uczestników, ale również pogłębienie ich wiedzy na temat tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia.

 

Mikołaj nie zapomniał…

 

Wszyscy mamy Mikołajkowe wspomnienia z dzieciństwa. Chcieliśmy aby nasi uczestnicy też je mieli. Dzień ten zasygnalizował, że Święta Bożego Narodzenia na, które wszyscy niecierpliwie czekamy są już naprawdę bardzo blisko.

 

Tekst i zdjęcia : Anna Figat, Ilona Broniarek

 

 

Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

Hufiec Pracy 5-23 w Skierniewicach

 

Dnia 07.12.2019 r w Hufcu  dla uczestników HP zorganizowano imprezę sportową, rozegrano turniej tenisa stołowego. Celem turnieju była poprawa sprawności  fizycznej młodzieży oraz zachęcenie do uprawiania tego sportu.

 

 

Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego w HP 5-23

 

Nasi uczestnicy chętnie biorą udział w rywalizacjach zgodnie z zasadami fair play. Od dawna wiadomo, że tenis stołowy to  dyscyplina, która integruje młodzież. Ponadto tenis stołowy jest tanim sportem. Zakupiony raz  sprzęt sportowy czyli stół do tenisa, wystarcza na długo. Korzystać można z niego przez długie lata. Tenis stołowy, jak uważają naukowcy pomaga zwiększyć koordynację ruchową i świadomość własnego ciała. Tenis stołowy pomaga rozwinąć inteligencję, jednocześnie zwiększając jego sprawność. Jednak nie wygrani byli tu najważniejsi, ale wszystkie dzieci, które zechciały wziąć udział w zdrowym sportowym współzawodnictwie. Każdy uczestnik Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego otrzymał bowiem drobny upominek od Św. Mikołaja.

 

Tekst i zdjęcia : Anna Figat, Ilona Broniarek

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400