2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

90 lecie Izby Rzemieślniczej w Łodzi

HP 5-1 Łódź

Podczas Gali

W dniu 6 grudnia 2019 odbyły się uroczystości obchodów 90-  lecia Łódzkiej Izby Rzemieślniczej.

 

Jubileusz rozpoczął się o godzinie 15.00 mszą świętą w kościele pod wezwaniem Świętej Elżbiety Węgierskiej i Błogosławionego Anastazego Pankiewicza przy ul. Pankiewicza w Łodzi. Po uroczystej mszy w kościele rzemieślnicy, ich rodziny i zaproszeni goście prowadzeni przez poczet sztandarowy przemaszerowali do Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi gdzie odbyła się Jubileuszowa Gala połączona z tradycyjnym  spotkaniem opłatkowym.

 

Program Gali przewidywał wręczenie odznaczeń dla zasłużonych rzemieślników, wystąpienia zaproszonych gości a także program artystyczny w czasie którego wystąpili Magdalena Placek – Boryń (absolwentka Royal Academy of Music w Londynie) a także Patryk Kuryło (muzyk związany z Teatrem Syrena w Warszawie). Galę poprowadziła zastępca Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej w Łodzi pani Lidia Buczek, a zasłużone gratulacje i życzenia podczas trwania Gali przyjmował Prezes Zarządu Izby pan Stanisław Syguła.

 

Kadra Hufca 5-1 w Łodzi wraz z Prezesem Zarządu Izby panem Stanisławem Sygułą i Zastępcą Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej w Łodzi panią Lidią Buczek.

 

Po zakończeniu gali na uroczystej kolacji połączonej ze spotkaniem opłatkowym nie obyło się bez wspomnień i wzruszeń podczas opowieści honorowego prezesa Władysława Saara. Na galę zaproszona została także kadra hufca 5-1, który mieści się w budynku Branżowej Szkoły Rzemiosła a co za tym idzie ściśle współpracuje z Łódzką Izbą Rzemieślniczą podczas rekrutacji do szkoły i sprawowania pieczy wychowawczej nad jej uczniami i zarazem uczestnikami hufca.

 

Całej Izbie rzemieślniczej składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji jubileuszu: życzenia dalszego rozwoju i sukcesów w szkoleniu młodocianych pracowników. By szkolenie u łódzkich rzemieślników  było zawsze gwarantem najwyższej jakości w rzemiośle.

 

Do zobaczenia na obchodach jubileuszu 100 lecia.

 

Artykuł i zdjęcia: R. Pankiewicz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400