2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

„Hufcowe Spotkanie Wigilijne”

HP 5-5

Dzień Świętego Mikołaja w Hufcu Pracy 5-5 w Łodzi był wyjątkowy. Rada Młodzieży pod czujnym okiem  kadry Hufca zorganizowała spotkanie wigilijne. Impreza odbyła się w restauracji: Rajskie Jadło, mieszczącej się przy ul. Zachodniej 27 w Łodzi.  

Kadra Hufca Pracy wraz z Panią Komendant

 

W przedsięwzięciu udział brała młodzież, która od września wykazywała się aprobowanym zachowaniem, dobrą frekwencją oraz aktywną postawą w inicjatywach organizowanych w ramach uczestnictwa w OHP. Podczas spotkania panowała miła, świąteczna atmosfera.

 

Przed zjedzeniem poczęstunku miało miejsce dzielenie się opłatkiem, serdeczne życzenia oraz rozdanie upominków wszystkim uczestnikom, biorącym udział w spotkaniu. Wspólny posiłek uświetniło śpiewanie kolęd oraz liczne rozmowy pomiędzy uczestnikami, a kadrą Hufca.

 

Uczestnicy biorący udział w spotkaniu

 

Podczas imprezy uczestnicy mieli okazję zawiązywania więzi z rówieśnikami, spędzenia czasu w milej atmosferze oraz utrwalenia sobie wiedzy z zakresu świątecznych tradycji.

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400