2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Świąteczny Turniej Warcabowy w Kutnie

5-25 HP w Kutnie

W dniu 10 grudnia 2019 r. w 5-25 HP w Kutnie odbył się Świąteczny Turniej Warcabowy. Do udziału w Turnieju zgłosiło się 10 uczestników naszego hufca, a organizatorem był 5-25 HP w Kutnie. Celem Turnieju była popularyzacja gry w warcaby oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez sportową rywalizację.

Sebastian i Mateusz w trakcie gry.

Zwycięzcą Turnieju został Jakub Matusiak z klasy III wa. Drugie miejsce zajął Sebastian Dobrzyński z klasy III wa,
a nagrodzony trzecim miejscem został Mateusz Michalski z klasy III wa. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz słodką nagrodę z rąk wychowawcy Pani Henryki Adamskiej-Kamińskiej. Uczestnicy zapowiadają udział w następnym Turnieju.

 

Mikołajkowe rozgrywki.

Wygrani zawodnicy Turnieju

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400