2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Wigilia w Hufcu Radomsko

Hufiec Pracy 5-8 Radomsko

Uczestnicy Wigilii

Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni. Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole. Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść… Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia…To noc wyjątkowa… Jedyna…Niepowtarzalna…Noc Bożego Narodzenia…

Postanowiliśmy przeżywać takie chwile i dzielić się radością z innymi również w naszym hufcu. Dlatego w dniu 11 grudnia 2019 roku HP 5-8 Radomsko zorganizował dla swoich uczestników spotkanie wigilijne, na którym zgromadzili się uczestnicy i kadra hufca, pośrednik pracy i doradca zawodowy z MCK, przedstawiciele Rady Młodzieży i nauczyciele ZSDiOŚ. Wigilię rozpoczęła komendant hufca Ewa Smolarek przywitała wszystkich zebranych, złożyła im życzenia i przypomniała w jaki sposób powinniśmy przeżyć święta.

W wigilijny nastrój wprowadziła nas Weronika czytając z Biblii fragment Ewangelii wg św. Łukasza. Po ewangelii wszyscy zaśpiewali kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

 

Weronika czyta fragment z Biblii

Następnie wszyscy zasiedli do spożywania potraw wigilijnych. W rodzinnej atmosferze, bez pospiechu z wielka radością mogliśmy cieszyć się swoją obecnością. Tradycyjne spotkania wigilijne to szczególny moment dostarczania wielu duchowych przeżyć, które wprowadzają nas w wyjątkowy czas Bożego Narodzenia.

Tekst: Ewa Smolarek

Zdjęcia: Monika Kałka-Palarz, Agnieszka Kotarba

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400