2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Warsztaty dla uczestników HP 5-15 w Zduńskiej Woli

MCK Zduńska Wola, MCIZ Sieradz

W dniu 13 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Zduńskiej Woli grupa uczestników HP 5-15 w Zduńskiej Woli wzięła udział w warsztatach grupowych  przeprowadzonych przez doradców zawodowych Ochotniczych Hufców Pracy – Agnieszkę Kobierę z MCK Zduńska Wola i Magdalenę Niezgodzką MCIZ Sieradz.

 

 

Młodzież podczas zajęć

Tematem warsztatów była: „Integracja grupy – informacje o sobie,
ważne do projektowania przyszłości”. Celem spotkania było poznanie uczestników zajęć, kształcenie umiejętności komunikowania się, rozwijania wyobraźni i empatii, a także doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Podczas zajęć uczestnicy HP mogli nauczyć się jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, stresujących oraz w przypadku agresji.

 

Doradcy prowadzący zajęcia poprzez rozmowę z uczestnikami oraz ćwiczenia grupowe i indywidualne przekazywali informacje na temat prawidłowej komunikacji interpersonalnej, mowy werbalnej i niewerbalnej. Zajęcia warsztatowe uczyły motywowania do podejmowania konstruktywnych działań dotyczących przyszłych wyborów zawodowych i poszukiwania pracy. Spotkanie dało też możliwość odkrycia podobieństwa pomiędzy uczestnikami.

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400