2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

W Wieluniu podsumowano cykl konkursów ,,Najlepszy w zawodzie”

MCK Wieluń HP 5-21

Uczennice biorące udział w  rywalizacji w kategorii „ Najlepsza fryzjerka”

Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery  w Wieluniu i  Hufca Pracy w Wieluniu  13 grudnia 2019 r.  wzięli  udział  w uroczystym podsumowaniu konkursów ,,Najlepszy w  zawodzie”. 

W Zespole Szkół nr w 3 w Wieluniu w obecności  władz powiatu, dyrektorów  szkół ponadpodstawowych i przybyłych gości, najlepszym wręczono dyplomy i nagrody. Uczniowie rywalizowali  m.in. w  kategoriach: monter urządzeń, mechanik, fryzjer, kucharz i cukiernik. Wśród osób biorących udział w konkursach znaleźli się uczestnicy  miejscowego hufca.

Tekst : Piotr Pawlak

Zdjęcia : Starostwo Powiatowe w Wieluniu

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400